מחסום צף קונזולי/מחסום זרוע

מחסום צף (קונזולי)
פתרון זה מומלץ לאזורים בהם יש תנועה רבה ומפתח רחב. גשר פלדה מאסיבי נע על מערכת גלגלים בתוך מסילה ללא כל מגע אחר עם הקרקע מאפשר הפעלה רציפה בתחזוקה מינימלית. הרכיבים והמנועים בהם אנו משתמשים מבטיחים זאת.

מחסום זרוע
הפתרון המוכר והנפוץ ביותר הוא מחסום הזרוע. זרוע קלה העשויה בדרך כלל אלומניום עולה ויורדת על ציר. הציר נעזר במכלול קפיצים ותמסורות המקל על הפתיחה והסגירה ומאפשר פעולה רכה בפתיחה ובסגירה.
מחסום הזרוע הוא המהיר שבין סוגי השערים ועל כן חובה לציידו במערכות בטיחות - גלאים וחיישנים למניעת תאונות.

מחסומי ביטחון, עמודים מתרוממים ומערכות מחוזקות כנגד התפרצות אחד מסממני התקופה הוא תגבור השערים ונתיבי הגישה של מבני ציבור ומוסדות כנגד התפרצות כלי רכב. מנגנוני הביטחון כנגד התפרצות מבוססים על מערכות מהירות המתרוממות מן הקרקע וחוסמות את נתיב הגישה ע"י מחסום פיזי כמו עמודים מאסיביים או מחסום קוצני המתרומם באופן הידראולי וסומר קוצי מתכת המונעים מעבר ופוגעים באותה שעה בצמיגים בצורה מוחלטת. מתקנים אלו מחייבים הכנה מורכבת ותת קרקעית ועלותם בהתאם. מחסומים כנגד התפרצות מחייבים אמצעי אזהרה אור קוליים למניעת תאונות בהפעלתם.