נגררים וקונזולים

שערים נגררים וקונזולים

שער קונזולי צף - כאשר המשימה מחייבת שער במפתח רחב במיוחד אנו נמליץ להתקין שער נגרר או שער צף. 

שער נגרר מצוייד במערכת של גלגלים בחלקו התחתון, הגלגלים נעים על מסילה המותקנת לרוחבו של נתיב הגישה.

שער נגרר מאפשר סגירה של מפתחים גדולים מאוד אך מחייב תחזוקה שוטפת של המסילה ומערכת הגלגלים. שער צף אינו נע על מסילה החוצה את נתיב הגישה כי אם "צף" באויר ונעזר במערכת עליונה של הינע ומסילה סגורה. שער צף זקוק לתחזוקה פחותה ומתאים לסגירת נקודות מרוחקות ובלתי מאויישות.